Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm

0

123amthuc.net xin chia sẻ đến bạn top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm. Những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh này không chỉ sâu sắc mà còn vô cùng thâm thúy, so với tiếng Việt của chúng ta cũng một chín một mười. Giờ thì đọc và cảm nhận từng câu từng chữ nhé!

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 1

Everybody laughs in the same language -> Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 2

When I hear somebody sigh, “Life is hard”, I am always tempted to ask, “Compared to what?” -> Khi tôi nghe ai đó thở dài: “Cuộc sống thật khắc nghiệt”, tôi luôn rất muốn hỏi: “So sánh với cái gì”

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 3

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 4

There are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The others to desire less -> Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ, 1 là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều hơn nữa. Còn cách khác là bạn ham muốn ít hơn.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 5

If happiness could be brought, few of us could pay the price -> Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 6

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning -> Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 7

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 8

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ, với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại -> With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 10

There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed -> Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 11

Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life -> Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 12

An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight… the truly wise person is colorblind -> Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 13

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 14

You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them -> Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

Top những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh đọc là thấm phần 15

 

 

 

Những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh trên đây mang rất nhiều bài học và lời khuyên hữu ích. Có thể khi vừa đọc thoáng qua, bạn sẽ thấy bình thường nhưng nếu dành nhiều thời gian suy ngẫm, chắc chắn sẽ ngộ ra nhiều chân lý thú vị. Đọc, cảm nhận và đặt mình vào từng tình huống, mọi chuyện dù phức tạp đến mấy trong cuộc đời này rồi bạn cũng sẽ vượt qua.

About Author

Bình luận bạn đọc: